Lightning Accounting Oy

LIGHTNING

ACCOUNTING

NOPEAA

SÄHKÖISTÄ

TEHOKASTA

STRATEGISTA TALOUSHALLINTOA

Strateginen Taloushallinto

- Yrityksille, jotka haluavat vaurastua
Strateginen Taloushallinto tuo kolme näkökulmaa yhden palvelun alle: Strategiakonsultointi, Business Intelligence ja Talousjohtaminen

Strategiakonsultointi

Strategia on jokaisen yrityksen sydän. Se on valittu tapa toimia markkinoilla: mitä arvoa yritys tuottaa, kenelle sitä tuotetaan ja miten kilpailijoista erotutaan. Strategia on yrityksen tarina ja suuntaa ohjaavat periaatteet.

Autamme selkeyttämään ja kehittämään strategiaasi asiakasarvoon keskittyväksi. Hyvä strategia ei ole monimutkainen, joten lopputuloksen ymmärtää jokainen työntekjiä. Hyvä strategia on kuitenkin ketterä. Strategiakonsulttisi pitää huolen siitä, että strategiasi elää muuttuvan maailman ehdoilla – ja luo arvoa asiakkaillesi pitkällä tähtäimellä.

Business Intelligence

Mikä on paras tapa kehittää strategiaa? Me uskomme maalaisjärkeen, bisnesintuitioon ja rohkeuteen kokeilla uutta – mutta myös tiedolla johtamiseen. Business Intelligence eli BI näyttää, missä yritys on onnistunut ja epäonnistunut ja miten strategiaa tulee kehittää.

Käyttämämme BI-työkalu on Microsoft Power BI. Power BI räätälöidään aina juuri teidän strategisiin tarpeisiinne yhdistäen kaikki relevantit tietojärjestelmät. Power BI:ta ylläpitää Business Controller, joka on aina halukas sparraamaan kanssanne ja auttamaan teitä johtamaan tiedolla.

Talousjohtaja ja
lakisääteinen taloushallinto

Strategiset onnistumiset ja epäonnistumiset realisoituvat taloushallinnon kautta. Keskeinen Business Intelligence -data lepää täällä. Prosessoimme siksi taloushallinnon palvelemaan ensisijaisesti strategisia tavoitteita.

Automatisoimme kirjanpidon ja palkanlaskennan. Automaation takia tarjoamme lakisääteisen taloushallinnon palvelut jopa maksutta, jolloin erillistä tilitoimistoa ei enää tarvita. Talousjohtaja eli CFO pitää huolen siitä, että omistaja-arvo on optimaalisella tasolla ja yrityksen talous ideaalinen.

Kenelle sopii

Isommilla yrityksillä on oma talousosasto ja monihenkinen johtoryhmä. Pienemmät ulkoistavat tilitoimistoille ja toimitusjohtaja kehittää liiketoimintaa itse.

Välissä on joukko kasvavia yrityksiä, joiden tarpeita tilitoimistot eivät enää täytä, rekrytointi on liian kallista ja tieto- ja kehitystarpeet kasvaneet johdon kapasiteetin ohi.

Strateginen Taloushallinto tarjoaa erityisesti näille yrityksille ratkaisun ja tien vaurastumiseen.

Tavoite on kehittää ja kasvattaa yritystä, kunnes on aika palkata oma talousosasto ja tuottaa Strategisen Taloushallinnon edut itse oman talon sisällä.

STRATEGINEN TALOUSHALLINTO

Taloushallinnolla on kaksi tehtävää:
1. Lakisääteinen kirjanpito ja veroilmoitukset
2. Tuottaa strategiaa tukevaa tietoa päätöksentekoon

Näistä kahdesta tehtävästä vain ensimmäinen yleensä hoidetaan. Pienissä yrityksissä se on ulkoistettu tilitoimistoille. Isommat tekevät itse.

Jälkimmäinen tehtävä on kuitenkin tärkeämpi – pelkästään vuonna 2019 Suomessa tehtiin noin 2600 konkurssia ja suurin osa niistä oltaisiin voitu välttää, jos tarjolla olisi ollut oikeaa tietoa oikeaan aikaan. Sitäkin useampi yritys olisi pystynyt strategiaa tukevan tiedon avulla huomattavasti parempaan tulokseen. Tämä on ongelma, johon Strateginen Taloushallinto vastaa. 

Strateginen Taloushallinto ratkaisee ongelman, koska se yhdistää seuraavat:

  1. Strategiakonsultoinnin
  2. Business Intelligencen
  3. Talousjohtamisen (plus lakisääteinen taloushallinto jopa maksutta) 

Strategia on pohjimmiltaan harkittuja valintoja siitä, miten asiakkaille luodaan arvoa voittoa tuottavalla tavalla – miten kohdennetaan rajalliset resurssit, keitä ensisijaisesti palvellaan ja millä ehdoin. Tieto siitä ovatko strategiset valinnat oikeita, tulee sisään pieninä datapalasina eri tietojärjestelmiin, joista lakisääteinen taloushallinto on yksi keskeisimmistä. Data tulee jäsennellä havainnolliseen muotoon, jonka pohjalta liiketoimintaa ja strategiaa kehitetään.

Tämä on Strategisen Taloushallinnon ympyrä. Se on ikuista kehitystä, jatkuvaa parantamista ja prosessi, joka mahdollistaa hallitun uudistumisen. 

Uskomme lujasti siihen, että tämän ympyrän tulee olla ehjä. Jatkuvan parantamisen kierre on helppo rikkoa. Kirjanpitodatasta tulee hyödytöntä, jos taloushallinnon prosesseja ei kehitetä strategian näkökulmasta. Business Intelligence on hyödytöntä, jos data on huonolaatuista. Strategiaa ei voi kehittää, jos tietoa ei ole.

Strategisen Taloushallinnon ympyrä

Strategisessa Taloushallinnossa ei sinänsä mitään uutta. Kaikki isot kannattavat yritykset toteuttavat sitä tavalla tai toisella. Ongelma on siinä, että sen normaali toteutus on äärimmäisen työvoimavetoista ja siksi se maksaa halvimmillaankin vuodessa vähintään useita satoja tuhansia euroja.

Uutta on tehdä tämä kohtuuhintaan pk-yrityksille.

Uutta on rikkoa taloushallinnon raamit. Kirjanpidon luvut ovat menneisyyden lukuja. Strateginen Taloushallinto yhdistää kaiken – kirjanpito, myynti, markkinointi, HR, asiakastietokanta. Mitä tietolähteitä yritykselläsi onkaan, ne integroidaan osaksi Strategista Taloushallintoa.

Uutta on myös yhdistää tähän normaalisti erittäin kallis strateginen konsultointi kiinteäksi osaksi palvelua. Aito strategia on dynaamista ja arkeen sidottua. Suunnitelmat harvoin toteutuvat suunnitellusti. Siksi strategiaa on kehitettävä jatkuvasti muuttuvan maailman ja markkinoiden ehdoin – Strategian on oltava Agile. Strateginen Taloushallinto näyttää, mikä toimii ja mikä ei.

Uutta on yhdistää tähän perinteisesti tilitoimistoille ulkoistettu lakisääteinen taloushallinto ja automatisoida se jopa täysin. Ja siltä osin kuin automaatio on mahdollista, niin tarjoamme lakisääteisen kirjanpidon ja palkanlaskennan MAKSUTTA. Ja mikäli ohjelmistovalinta on joko kotimainen Netvisor tai Procountor, niin tarjoamme tämän osana kiinteää hintaa ilman erillisiä transaktiokuluja. Muita tuttuja ohjelmistoja meille on muun muassa Microsoft Dynamics NAV.

Uutta on myös tavoitella tulevaisuudenkuvaa, jossa asiakasyritys vaurastuu ja kasvaa siihen pisteeseen, että pystyy jatkossa tuottamaan palvelun itse omalla talousosastollaan.

Uutta on erityisesti se miten yksinkertaiseksi tämä kaikki on tehty. Suurin osa yrittäjistä Suomessa kokevat itsensä tavallisiksi timpureiksi ja suutareiksi eivätkä jaksa akateemikkojen “hölynpölyä”. Siksi kaikki on konkreettista ja käytännönläheistä strategiamallinnuksesta raportointiin. Jäljelle jäi vain oleellinen.

NETVISOR VS PROCOUNTOR -LASKURI

Jotta lakisääteinen taloushallinto on mahdollista automatisoida, tarvitaan Strategisen Taloushallinnon taustalle sähköisen taloushallinnon ohjelmisto. Suosimme kotimaisia ohjelmistoja Netvisoria ja Procountoria, joiden sähköiset rajapinnat ja automaatioratkaisut sopivat parhaiten toimintamalliimme. Emme pysty vaikuttamaan ohjelmistojen hintoihin, mutta olemme tehneet niiden hintavertailun mahdollisimman läpinäkyväksi.

Ohjelmistot eroavat hinnan lisäksi toisistaan muun muassa rajapintaratkaisujen osalta. Useimmissa tapauksissa ohjelmistojen erot ovat yritykselle vähäiset, joten mikäli hintaero on suuri, niin on järkevintä valita edullisin.

Laskurin käyttöä varten sinun tulee muodostaa käsitys kuukaudessa muodostuvista tositemääristä eli myynti- ja ostolaskujen määristä. Mikäli näissä on kausivaihteluja, niin suosittelemme tositteiden keskiarvon lisäksi selvittämään hinnan tositteiden maksimimäärillä.

Laskuri on toteutettu Power BI:lla, joka tulee olemaan Business Intelligence -ratkaisujenne päätyökalu.

Sisällytämme valitsemasi ohjelman hinnan transaktiokuluineen osaksi kiinteää hintaamme. Strategisen Taloushallinnon kokonaishinta määrittyy aina kokonaistarpeen ja tuotto-odotusten mukaan, mutta tyypillinen hintahaitari on 4–10 kertaa valitun taloushallinnon ohjelmiston kuukausihinta.

PALVELUT TILITOIMISTOILLE

Pienillä tilitoimistoyrittäjillä ei ole helppoa 2020-luvulla. Lakisääteinen taloushallinto sähköistyi 2010-luvulla eikä ole enää aikaan tai paikkaan sidottua. Kirjanpidosta on tullut äärikilpailtu yleishyödyke ja automaatioasteen kasvu ajaa sen hintaa lujaa vauhtia kohti nollaa. Alan isot toimivat kontaktoivat asiakkaita aggressiivisesti ja monia on jo menetetty. Moni tilitoimistoyrittäjä kokee joutuneensa taloushallinnon ohjelmistotalojen piirimyyjäksi ja mukautumaan heidän bisnesmalliinsa.

Yllä oleva on pintaraapaisu niistä tunteista, joita olemme kuulleet monelta tilitoimistoyrittäjältä. Mikä avuksi?

Olemme auttaneet tilitoimistoja modernisoimaan bisnesmalliaan ja laajentamaan palvelutarjontaansa perinteisistä tilitoimiston palveluista kohti Strategista Taloushallintoa. Tuloksena on korkeamman ja varmemman automaatioasteen, kehittyneempien prosessien ja vaikuttavien lisäarvopalvelujen kautta sekä kannattavampi että laadukkaampia taloushallinnon palveluja tuottava tilitoimisto.

Yhdistämällä voimamme voitte myös kasvattaa palvelutarjontaanne Business Controller -palveluihin joutumatta rekrytoimaan kallista kauppatieteiden maisteria.

Voimme auttaa teitä muun muassa näissä:

  • Strateginen Taloushallinto asiakaskunnallenne
  • Business Controller -palvelut ja sitä kautta Business Intelligence -raportointi sekä Power BI -mallinnukset osaksi palvelutarjoomaanne
  • Digitaalisen tilitoimiston bisnesmalli ja 2020-luvun työkalut
  • Nykyisten asiakkaiden sähköistäminen ja automatisointi
  • Uusien asiakkaiden käyttöönotot ja prosessointi
  • ClickUp-toiminnanohjaus