Lightning Accounting logo 2024

Tarvitseeko yritys strategian?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

SISÄLLYSLUETTELO

Kärkipalvelumme on Strateginen Taloushallinto.

Strategia on siis melko keskeisessä osassa tätä palvelua. Strategia on myös sellainen termi, joka saa monen yrittäjän pyörittelemään silmiään. PowerPoint-sulkeiset, 200-sivuiset kapulakieliset dokumentit, konsulttitiimi kaavioineen – tätä on monelle strategia.

Siksi moni tekee STOP-käsimerkin kuullessaan sanaparin ”Strateginen Taloushallinto” ja tekee erittäin tiukan vastalauseen: ”me emme tarvitse mitään strategiaa – piste”.

Se on erittäin tyhjentävä vastalause. Ja totuus on, ettei suurin osa yrityksistä tarvitse mitään strategiadokumenttia tai arvokkaiden työpäivien sitomista strategiseen suunnitteluun. Se olisi vain ajan ja rahan hukkaamista.

Tarkimmat huomasivat, että valitut sanat yllä ovat ”strategiadokumentti” ja ”strateginen suunnittelu”. Yritys kuitenkin tarvitsee aina strategian – ja jos yrityksellä ei ole strategiaa, niin se kyllä aikanaan itsekseen arjessa muodostuu tai yritys kuolee pois.

Mitä on strategia?

Jos luet 20 kirjaa strategiasta, niin saat 65 määritelmää strategialle, koska viisi kirjaa antaa strategialle yhden selkeän mutta toisistaan poikkeavan määritelmän – ja loput 15 käyttää poukkoilee epäjohdonmukaisesti vähintään neljän eri määritelmän välillä. Yhdelle strategia on lista tavoitteita ja toiselle kartta tavoitteeseen. Sitten jo vaikeaksi tehtyä asiaa monimutkaistetaan kappaleilla missiosta, visiosta ja arvoista.

Jotta keskustelussa päästään eteenpäin, niin me puhumme strategiasta seuraavasti:

“strategia on yhtenäinen valittu tapa toimia markkinoille eli mitä tarjotaan, kenelle tarjotaan ja miten tarjotaan – mutta myös rajaavat valinnat siitä, mitä ei tarjota, kenelle ei tarjota ja miten ei tarjota”.

Kun tuota avataan hiukan konkreettisilla esimerkeillä, niin useimmat yrittäjät tajuavat, että heillä on oikeasti strategia. Puuseppä, joka tekee ovia on aloittanut toimintansa tekemällä vähän sitä sun tätä – mitä kukin milloinkin tilaa – ja on puusepän hommien ohessa tehty talonmiehenkin töitä. Mutta kun bisnes on kasvoi, niin puuseppä päätti keskittyä oviin. Ja lisäksi hän päätti, ettei tee taloyhtiöille hommia vaan tekee ovia pääosin omakotitaloihin ja mökeille. Ja mitään perusoviahan hän ei tee vaan hänen ovensa ovat taidetta. Ja hän ei ota kerrallaan kuin muutaman tilauksen ja vain tietyltä alueelta, koska lupaa toimituksen kuin toimituksen viikossa. Ja siksi hän laskuttaa työstään korkeampaa hintaa. Mainostamaan hän ei suostu vaan luottaa siihen, että kyllä sana hyvästä työstä kiirii.

Tajuaa puuseppä sen itse tai ei, mutta hän on luonut vuosien varrella liiketoimintastrategian, jossa hän keskittyy suusta-suuhun -markkinoinnilla räätälöityihin oviratkaisuihin valittuna asiakaskuntanaan ihmiset, jotka arvostavat käsityötä ja ovat valmiita maksamaan siitä premium-hinnan. On tämä strategia hyvä tai huono, niin se on joka tapauksessa strategia.

Ja hyvä strategia onkin sellainen, jonka voi ilmaista muutamalla lauseella. Pörssiyrityksenkin strategian tulee mahtua yhdelle A4-sivulle ja siitäkin on todennäköisesti yli puolet liikaa. Strategia on yleensä muotoutunut yrityksen erehdyksen kautta ilman sen kummempaa työtä, eikä sitä ole minnekään kirjoitettu ylös – mutta jos yritys tekee pitkällä tähtäimellä voittoa, niin sillä on strategia.

Strateginen Taloushallinto ei luo strategiaa sinne, missä sitä ei ole. Mutta se tuo esiin ne sanomattomat strategiset valinnat, jotka on tehty ja luo valon niiden heikkouksiin ja vahvuuksiin.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email