Strateginen Taloushallinto

STRATEGINEN TALOUSHALLINTO™

Moni kasvuyritys on surullisessa limbossa – Strateginen Taloushallinto™ on ratkaisu

Miten Strateginen Taloushallinto™ tarjoaa tien vaurastumiseen?

Strategisen Taloushallinnon™ keskeisemmät hyödyt pähkinänkuoressa

Strateginen Taloushallinto™ sopii parhaiten yrityksille, joille tilitoimistojen palvelutaso ei enää riitä, mutta oman talousosaston palkkaaminen on liian suuri kustannus. Kirjanpito ja palkanlaskenta on mahdollista toteuttaa palvelun osana jopa maksutta, jolloin erillistä tilitoimistoa ei enää tarvita.

Palvelun perusidea on saada tuoda liiketoiminnan kehityksen kolme keskeistä näkökulmaa yhdeksi kokonaisuudeksi: 1) Strateginen konsultointi; 2) Business Intelligence; 3) Talousjohtaminen. 

Uskomme tämän palvelukokonaisuuden olevan tie kasvuyrityksen vaurastumiseen: 
1) Strategiakonsultointi katsoo yrityksen toimintaa, kilpailutilannetta ja resurssien kohdentamista kokonaisuutena ja luo väylän tulevaisuuden visioon ja kilpailuedun rakentamiseen.
2) Business Intelligence on analyyttistä tiedolla johtamista ja datan murskaamista, joka tuo johdon eteen havainnollistavassa muodossa liiketoiminnan kehittämistä varten tarvittavan oleellisen tiedon.
3) Talousjohtaja pitää huolen siitä, että yrityksen kannattavuus on optimaalinen, rahoitusratkaisut järkeviä, riskeihin on varauduttu ja omistaja-arvo maksimaalinen.

Suuret voitot löytyvät vaikeasti kopioitavista liiketoimintamalleista, jotka tuottavat asiakkaille ainutlaatuista arvoa. Strateginen Taloushallinto™ mahdollistaa näiden liiketoimintamallien systemaattisen kehittämisen – tavoitteena yrityksenne vaurastuminen.

Jos olet kiinnostunut, niin varaamalla yrityksellenne ilmaisen kartoituksen, selvitämme yhdessä, onko Strateginen Taloushallinto™ teitä varten. Kartoitus kestää vain 15 minuuttia.

Mitä on Strateginen Taloushallinto™?

Moni kasvuyritys on surullisessa limbossa. He ovat ulkoistaneet taloushallintonsa tilitoimistolle, mutta ovat kasvaneet tilitoimiston palvelukyvyn yli. Johto tuskailee jatkuvissa palavereissa, mihin suuntaan kasvavaa liiketoimintaa pitää viedä, mutta päätöksentekoon tarvittava tieto on rakeina siellä täällä. Tiedetään, että kasvun mukana on tullut paljon hukkaa ja tehottomuutta, mutta kehitykseen ja selvitystyöhön vaadittava aika on yksinkertaisesti johdon nykykapasiteetin ulkopuolella.

Ideaalisesti haluttaisiin oma talousosasto – talousjohtaja, business controller ja kirjanpitäjä – koska nykytilanteeseen tarvitaan analyyttista osaamista, jotta liiketoiminnan kannattavuus voidaan optimoida sekä kohdennettua resurssit ideaalisempiin kehityskohteisiin. Mutta tämä ei ole realistista – rekrytointikustannukset ovat aivan liian suuret.

Tässä vaiheessa tapahtuu yleensä toinen seuraavista:

  1. Ei tehdä mitään ja jatketaan kuten ennenkin: joskus menestyksen avaimet löydetään itse, mutta paljon useammin kasvu alkaa tyrehtymään ja kannattavuus hiipumaan: hukka ja tehottomuus syövät voitot; kilpailijat ottavat pian kiinni; sisäiset ristiriidat, byrokratia ja kompromissit tappavat kehityksen – kunnes markkinajohtaja ostaa väsyneiltä yrittäjiltä liiketoiminnan pois.
  2. Tilataan irrallisia konsulttipalveluja sieltä täältä: tilitoimiston peruskirjanpidon lisäksi tilataan CFO-palvelu, sitten palkataan kallis strategiakonsultti vetämään muutosprojekti ja myöhemmin IT-talo yhdistämään eri järjestelmien tietokannat yhdeksi Business Intelligence -näkymäksi johdon työkaluksi. Eri tulokulmista tulevat konsultit puhuvat eri kieltä ja painottavat eri asioita. Konsulttipalveluilla on kallis hintalappu, mutta yhtenäisyyden puute ja eri siiloissa elävät näkökulmat ovat kehityksen hidaste. Johdon aikaa palaa samojen asioiden selittämiseen eri konsulteille ja punaisen langan löytämiseen.

Strateginen Taloushallinto™ tarjoaa vaihtoehdon tuomalla kolme näkökulmaa yhden palvelun alle: strateginen konsultointi, Business Intelligence, ja Talousjohtaminen. Kirjanpidon ja palkanlaskennan peruspalvelut pyritään automatisoimaan, jolloin erillistä tilitoimistoa ei enää tarvita – ja kun 100 % automaatioaste saavutetaan, niin lakisääteinen taloushallinto tarjotaan ilmaiseksi.

Strateginen Taloushallinto on kasvavan yrityksen ensimmäinen askel kohti omaa talousosastoa. Palvelu ei ole tarkoitettu ikuiseksi. Kun asiakasyrityksemme kasvaa, menestyy ja vaurastuu, niin tulee piste, jolloin soihdun on aika siirtyä oman henkilökunnan hoidettavaksi.


Mitä voitte odottaa Strategiselta Taloushallinnolta™
  1. Vaikeistakin asioista tehdään yksinkertaista ja selkeää. Meillä on nollatoleranssi jargoniin, loputtomiin dokumentteihin ja PowerPoint-sulkeisiin. Strategiatyötä ei tarvitse tehdä vaikeaksi ja pitkäveteiseksi. Strategia on pohjimmiltaan harkittuja valintoja siitä, miten yrityksen resurssit kohdennetaan, mihin asiakassegmentteihin panostetaan ja mitä tarpeita painotetaan enemmän kuin toisia – siten että tämä muodostaa harmonisen kokonaisuuden. Se ei ole helppoa, mutta siitä ei tarvitse tehdä salatiedettä.

  2. Tähtäimessä on teidän vaurastumisenne. Emme pidä palavereja palaverien takia tai tee raportteja raporttien takia. Inhoamme johdon ja työntekijöiden ajan hukkaamista. Strategisen Taloushallinnon™ tagline on “yrityksille, jotka haluavat vaurastua”, koska haluamme pitää kaikkien mielessä, että palvelun idea on auttaa teitä pääsemään tavoitteisiinne, leikkaamaan kuluja, eliminoimaan hukka ja kasvattamaan myyntiä sekä luomaan kannattavampia asiakassuhteita.

  3. Tuotot ylittävät kustannukset. Strateginen Taloushallinto™ hinnoitellaan ROI-perusteisesti. Se tarkoittaa sitä, ettemme tee tunti- tai transaktioperusteista hinnoittelua ikinä vaan hinta perustuu palvelusta saamaanne rahalliseen ja muuhun hyötyyn. Osoitamme, mitä tämä palvelu teidän yrityksellenne tuottaa määrälliset ja laadulliset mittarit huomioiden – ja hinta on kohtuullinen osuus tästä tuotosta. Hinta on aina kiinteä sisältäen lähtökohtaisesti myös kaikki ohjelmistokulut. Tyypillinen hintahaitari palvelulle on 2.000 € – 7.000 € kuukaudessa, joka on alle yhden oman rekrytoinnin keskimääräinen palkkakulu sivukuluineen. Palvelu on myös mahdollista rahoittaa oman pääoman ehtoisesti, jolloin välitöntä tulos- tai kassavaikutusta ei tule (kysy tästä lisää 15 minuutin kartoituksessa).

  4. Business Intelligence on räätälöityä, nopeaa ja ketterää. Vaikka hyvillä pohjilla on paikkansa, niin jokainen asiakas on ainutlaatuinen. Siksi suhtaudumme skeptisesti SaaS-ohjelmistoihin ja räätälöimme teille alusta loppuun oman Power BI -ratkaisun, joka yhdistää kaikki käytetyt tietolähteet yhdeksi kokonaisuudeksi. Ensimmäisen vedoksen saa jo muutamassa päivässä. Tehtyjä työkaluja kehitetään myös ketterästi sitä mukaa, kun strategia kehittyy ja muuttuu. Uskomme jatkuvan kehityksen periaatteisiin.

  5. ⚡Kymmenen tuhannen voltin SalamaTakuu™⚡. Takaamme, että Lightning Accounting on täynnä virtaa. Mutta jos homma ei toimi kuten toivoitte, niin meistä pääsee eroon erittäin helposti. Irtisanomisaika on aina nolla päivää ja jos tavoitteet eivät mielestänne täyttyneet, niin viimeisen laskun voi jättää maksamatta.

STRATEGISEN TALOUSHALLINNON™ ELINKAARI

—Tutustuminen ja tilanteen määrittely—

Strategisen Taloushallinnon™ perusedellytys on syvällinen luottamussuhde. Siksi ennen yhteistyöehdotuksen tekemistä tutustumme syvällisesti liiketoimintaanne, yrityksenne tarinaan sekä avainhenkilöihin ja laadimme alustavan analyysin palvelun tuottopotentiaalista. 

Luottamussuhteen synnyttyä laadimme analyysin pohjalta yhteistyöehdotuksen. Ehdotuksessa tarjoamme tilanteeseenne räätälöityjä vaihtoehtoja, joiden avulla voitte päättää, kuinka syvään yhteistyöhön haluatte ryhtyä.

Päätöksenne pohjalta siirrymme yhteistyöhön sovitussa aikataulussa.

—Strategiatarina ja Power BI—

Jos et tiedä, mihin olet menossa, niin kaikki tiet vievät sinne. Yhteistyön alkuvaiheessa syvennymme strategiaan – sen määrittelyyn ja kehittämiseen. Vain strategian ymmärtämisen kautta voimme tietää, mitä tulee mitata.

Tutkimusten mukaan vain 2 % suomalaisten yritysten työntekijöistä tuntee yrityksensä strategian – johdostakin vain 13 %. Lähes jokainen suomalainen osaa kuitenkin kertoa, mitä Tuntemattomassa Sotilaassa tapahtuu. Ihmisten muisti on poikkeuksellisen harjaantunut tarinankerronnallisen viestin muistamiseen. Tämän takia analyyttinen strategiatyö tiivistetään ymmärrettäväksi strategiatarinaksi.

Koska konkretia on tärkeää, niin strategiatyön on pohjauduttava analyysiin. Siksi laadimme jo alkuvaiheessa  ensimmäiset vedokset Power BI -työkalusta.

—Pitkän tähtäimen kannattavuus—

Strategiatarina ja Business Intelligence tuovat yhdessä usein raivostuttavia havaintoja. Saatamme huomata, että osa myyjistä tekee säännöllisesti täysin katteettomia kauppoja, tietyt tuote- tai asiakassegmentit ovat kroonisesti tappiollisia tai on vuosia syntynyt hävikkiä, joka olisi ollut helposti vältettävissä.

Strategian täsmentyminen saattaa myös tuoda esiin, että yrityksessä on intressiryhmiä, jotka vastustavat muutosta voimakkaasti. Osa projekteista ei etene, koska yrityksen siilot taistelevat keskenään. Sisäinen kilpailu saattaa osoittautua vaarallisemmaksi kuin ulkoinen kilpailu.

Strateginen Taloushallinto™ osoittaa, mikä toimii ja mikä ei. Korjaamme yhdessä epäkohdat pitkän tähtäimen kannattavuutta painottaen.

—Jatkuva kehitys ja kohti maalia—

Havaitut epäkohdat korjataan yksi kerrallaan. Tulevaisuus tuo mukanaan uusia murheita ja mahdollisuuksia, jotka muokkaavat niin strategiaa, Power BI -työkalua kuin taloushallinnon prosesseja. Monet asiat toteutuvat täysin eri tavalla kuin ne aluksi suunniteltiin.

Ketteryys ja jatkuva kehittäminen tuottavat kuitenkin tulosta. Yritys kasvaa ja kykenee toimimaan yhtenä harmonisena kokonaisuutena kohti tavoitteita. Lakisääteisen taloushallinnon prosessit toimivat täysautomatiikalla. Kannattavuus on huipussaan, työntekijät ja asiakkaat enemmän kuin tyytyväisiä ja omistajilla mahdollisuus nostaa muhkeita osinkoja.

Lopulta yritys kasvaa kokoluokkaan, joka tarkoittaa Strategisen Taloushallinnon™ viimeiseen vaiheeseen siirtymistä.

—Soihdun siirtyminen—

Strateginen Taloushallinto™ ei ole ikuisuusprojekti. Kun yritys saavuttaa tavoitteensa ja siten sekä kasvaa että vaurastuu, niin oman taloushallinnon perustaminen nousee ajankohtaiseksi. 

Olemme mukana perehdytyksessä, jotta Strategisen Taloushallinnon™ kolme näkökulmaa siirtyvät organisaation sisään saumattomasti. Autamme tarvittaessa myös rekrytoinnissa, jotta tehtävien vaatimustasoon löytyy varmasti oikeat tekijät.

Yhteistyön lopussa yritys on vaurastunut ja valmis siirtymään menestystarinansa seuraavaan lukuun.

STRATEGISEN TALOUSHALLINNON™ EDUT

TARKAT PÄÄMÄÄRÄT JA VARMUUDEN TUNNE

Käytännönläheinen strategia

Sinulla tulee olla hyvä strategia, koska pahimmalla kilpailijallasi on varmasti omansa. Strateginen Taloushallinto™ asettaa asiakaslähtöisen strategian kaiken keskiöön, joten sen määrittely on kaiken alku. Strategiatyöllä on valitettavasti kuitenkin teoreettinen maine ja siitä on usein tehtyä liian vaikeaa. Prosessimme on kuitenkin erittäin maanläheinen ja koko henkilökunnan osallistava. Sen ymmärtämiseen ei tarvitse korkeakoulututkintoa. Lopputulos on helppo siirtää käytäntöön ja valmiiseen strategiaan liittyykin aina oikeita projekteja ja tehtäviä.

Jatkuva ja ikuinen kehitys

Strategia ei koskaan onnistu sellaisenaan. Maailma muuttuu ja monet olettamat osoittautuvat vääräksi. Sen takia strategiamallimme on iteratiivinen ja strategiaa kehitetään systemaattisesti. Strateginen Taloushallinto™ osoittaa, mikä valitussa strategiassa toimii ja mikä ei. Tavoitteena on tehdä enemmän sitä, mikä toimii ja kehittää sitä, mikä ei toimi. Stressi ja ahdistus syntyvät useimmiten tietämättömyyden tilasta. Strateginen Taloushallinto™ luo jatkuvasti tietoa siitä, mihin pitää puuttua ja auttaa johtopäätöksien tekemisessä. Tämä luo varmuutta koko yritykseen vaikeinakin aikoina.

Yhtenäinen liiketoimintamalli

Usein yritykset kasvaessaan saavat epäterveitä piirteitä. Eri osastojen henkilöt kinaavat keskenään ja luodut kannustinjärjestelmät ovat johtaneet tahattomasti yrityksen sisäiseen kilpailun, joka sabotoi yrityksen tavoitteita. Tuotteet kannibalisoivat toisiaan ja lyhytnäköinen fiskaalituloksen manipulointi vie energian pitkäjänteiseltä kehitykseltä. Strategisen Taloushallinnon™ keskeisimpiä tehtäviä on tuoda koko yrityksen prosessit ja kulttuuri tilaan, jossa kokonaisuus on yhtenäinen ja tiiminä sitoudutaan valittuun strategiaan ja tavoitteisiin.

KAAOS KURIIN – TIETO ON VALTAA

Zero-Based
Budgeting ja muut parhaat käytännöt

Strateginen Taloushallinto™ perustuu 20-80 -sääntöön eli 20 % parhaita käytäntöjä luo 80 % tuloksista. Siksi portfolioomme kuuluu esimerkiksi Zero-Based Budgeting, joka pakottaa kyseenalaistamaan kaikki kulut ja hakemaan niille oikeutuksen. Se pitää kustannusrakenteen leanina ja oikein toteutettuna johtaa huipputulokseen.

KPI eli Key Performance Indicators

Käytännönläheinen strategia ja sen eteen työskentely ei riitä vaan on syytä mitata, miten yritys onnistuu tavoitteissaan. Yksinkertainen on kaunista, joten strategian kautta valitaan keskeiset muuttujat, joita seurataan ja määritetään jo hyvissä ajoin, mihin toimenpiteisiin ryhdytään lukujen perusteella.

Business Intelligence eli BI-raportointi

Strategisen Taloushallinnon™ yksi tärkeimmistä hyödyistä on kyky tuoda tieto kaikista järjestelmistä yhteen ja pusertaa valtava määrä dataa havainnolliseen muotoon, jonka pohjalta on helppo tehdä johtopäätöksiä. Teille räätälöity Power BI tuo olennaisen esiin kaaoksesta ja tekevät liiketoiminnan kehittämisestä helppoa.

Yhdessä tekeminen

Strateginen Taloushallinto™ ei elä siiloissa. Autamme koko organisaatiota omalla osaamisellamme. Olemme esimerkiksi Excel-guruja ja jos projektipäällikkönne tarvitsee Excel-tukea tai myyntipäällikkö analyysin, niin me autamme. Vastaavasti haluamme osallistaa koko henkilökunnan Strategisen Taloushallinnon™ kehitykseen. Paras tieto on usein ruohonjuuritasolla.

HYVÄSTI TURHALLE HALLINNOLLISELLE TYÖLLE

Automatisoitu kirjanpito

Algoritmit hoitavat jatkossa taloushallinnon rutiinit, joten omaa kirjanpitäjää tai tilitoimistoa ei tarvita. Talousjohtaja suunnittelee teillä tehokkaat lakisääteisen taloushallinnon prosessit, joka mahdollistaa tämän. Tämä vähentää turhan hallinnollisen työn olemattomiin.

Verosuunnittelu

Veroja ei kannata maksaa liikaa. Strategiseen Taloushallintoon kuuluu olennaisena osana verotuksen suunnittelu. Seuraamme jatkuvasti yrityksenne verotehokkuutta ja pyrimme pitämään kaikin laillisin keinoin huolen siitä, ettette maksa senttiäkään enempää kuin on pakko.

Selkeät työlistat: tee tämä

Prosessoimme teille jäävän hallinnollisen työn selkeiksi työlistoiksi, jotta tiedätte mitä ja milloin teidän tulee tehdä, että Strategisen Taloushallinnon prosessit pyörivät tehokkaasti. Tämä tekee teidän roolinne helpoksi ja aikaa ei kulu jatkossa taloushallintoon sekuntiakaan enempää kuin pitää.

SELKEÄ PALVELUMALLI

Ilmaisia vinkkejä

Strateginen Taloushallinto™ ei sovi kaikille. Mutta jo vartin kartoituksessa on mahdollista selvittää, onko se teitä varten – tämän tarjoamme maksutta. Hyötynä saatte aina vähintään nipun ideoita strategianne ja taloushallintonne kehitykseen.

100 % Digitaalinen

Toimimme täysin internetissä ilman fyysistä toimistoa. Voit siis toimia kanssamme, mistä päin Suomea (tai maailmaa) tahansa. Tämä mahdollistaa erittäin nopean palvelun. Toimintamalli on helppo ja saat siihen koulutuksen.

Kiinteä hinta

Pidämme selkeästä hinnoittelusta, joten kun tarve on selvillä, niin tarjoamme kiinteän kuukausihinnan, joka sisältää palvelun ja kaikki ohjelmalisenssit. Tyypillinen hintahaitari palvelun laajuudesta riippuen on 2 000-7 000€/kk.

"Kuin oma työntekijä" -joustomalli

Tarvitset täysin uuden raportin yllättäen? Haluat kokoukseen PowerPointin? Henkilökunnalta voi pyytää mitä vain, konsultti palkitsee lisätyölaskulla. Strategisen Taloushallinnon™ tilaajana kiinteään hintaasi kuuluu kuitenkin aina kohtuullinen määrä ad hoc -töitä – palvelemme aina salamana.

Salamapalvelu

Oletko joskus tilannut palvelun ja odottanut vastausta päiviä tai jopa viikkoja? Mikään ei ole raivostuttavampaa. Me teemme työtä kuin salama ja tarjoamme viikonloppunakin 24h vasteajan!

Palvelun voi rahoittaa omalla pääomalla

Strategisesta Taloushallinnosta™ hyötyvät usein eniten kasvukiidossa olevat startupit, jotka kuitenkin yleensä taistelevat kassan riittävyyden kanssa. Tästä syystä palvelu on mahdollista rahoittaa asiakasyrityksen osakkeilla tai optioilla – joskin tämä malli edellyttää syvää luottamusta.

Kymmenen tuhannen voltin Salamatakuu™

Palvelulle asetetaan selkeät ja sekä rahassa että laadussa mitattavat tavoitteet. Jos palvelu ei ole kuitenkaan täynnä virtaa, niin Strategisesta Taloushallinnosta™ pääsee irti ilman irtisanomisaikaa ja viimeisen laskun saa jättää maksamatta.