Yhteystiedot

YHTEYSTIEDOT

Tietoa yrityksestä

Lightning Accounting Oy on johdon laskentatoimen, strategiseen konsultoinnin ja liiketoiminta-analytiikan asiantuntijaorganisaatio. Suurimman lisäarvon tarjoamme yhdistämällä nämä kolme näkökulmaa yhdeski palvelukokonaisuudeksi, jota kutsumme Strategiseksi Taloushallinnoksi™. Tarjoamme näitä myös erillisinä konsultointipalveluina (esim. CFO-palvelu), mutta pelkkää kirjanpito- ja tilinpäätöspalvelua emme tee vaan jätämme nämä perustehtävät tilitoimistoille. Teemme perustyöt kuitenkin osana laajempaa palvelua.

Strategiseksi Taloushallinto™ on pohjimmiltaan kasvu- ja erityisesti tuloshakkerointia. Se on aitoa tiedolla johtamista, jossa eri tietolähteet yhdistetään toisiinsa, tunnistetaan kriittiset suorituskyvyn avainmittarit (KPIt) sekä tulosmittarit (KRIt) ja navigoidaan tavoitteisiin mittaamisen ja datan pohjalta. Taloushallinnon data on tärkeä tiedon koontipiste, jonka kautta ohjataan organisaation pitkän tähtäimen tuloskehitystä – sillä tulos ja positiivinen kassavirta on aina yrityksen vaurastumisen lähde.

Palvelun ydintä on analytiikka ja keskeinen työkalumme on Power BI. Tyypillisesti projekteissa panostetaan myynnin, markkinoinnin ja operatiivisen toiminnan analytiikkaan, joiden tuloksia peilataan kirjanpidosta saatavien tunnuslukujen kehitykseen. Tästä syystä kirjanpito tehdään tyypillisesti osana palvelua, mutta se on kokonaisuuteen nähden pienessä sivuroolissa, jolloin se voidaan usein tarjota ns. “kaupan päälle” – mutta tämän jälkeen erillistä tilitoimistoa ei tarvita.

Hintamme on aina kiinteä. Aikaperusteista hintaa emme tarjoa edes pyydettäessä. Palvelu voi olla jatkuva tai projektiperusteinen. Tyytyväisyyden takaamme aina, joten kiinteä hinta on 0€, jos et koe saaneesi, mitä tilasit.

Kauppatieteiden maisteri Janne Grönroos on pääpiirteissään sekä yrityksen aivot että kädet. Akateemiselta taustaltaan Jannella on tutkinnot poikkeuksellisesti sekä markkinoinnista että laskentatoimesta ja yritysjuridiikasta. Yhdistettynä 15 vuoden monipuoliseen kokemukseen myynnin, taloushallinnon, analytiikan ja yritystoiminnan kehittämisen tehtävistä Jannella on kyky katsoa liiketoiminnan riskejä ja mahdollisuuksia useista eri tulokulmista. Tämä tekee Strategisen Taloushallinnon™ mahdolliseksi.

Yrityksen uskottavuuden mittarina ovat kuitenkin aina asiakkaat eivätkä korusanat. Referenssejä annamme mielellämme, mutta julkista informaatiota onkin, että tyytyväisiä asiakkaita onkin pienelle 2018 aloittaneelle yritykselle kertynyt 108 000 euron edestä ja kasvua vuodessa melkein 80 %. Tämä perustuu hyvin pitkälti erittäin nopeaan henkilökohtaiseen palveluun ja kykyyn ratkaista asiakkaan ongelmat lähes välittömästi – tämän takia lupaamme ostamisen riskittömäksi tekevän Kymmenen Tuhannen Voltin Salamatakuun™. 

Mahtavat tarinat eivät ole yhden miehen show, joten Jannen lisäksi yrityksen verkostoon kuuluu tärkeässä roolissa Lightning Accounting Oy:n osittain omistama Optimi Talouspalvelut Oy. Optimi on noin 400 000 euron liikevaihdon tilitoimisto ja kirjanpito- ja tilinpäätöspalveluiden sekä yritysjuridiikan palveluiden tukiranka. Näin kriittisten hallintopalveluiden toimintavarmuuden takaa aina useamman henkilön organisaatio.

Ota yhteyttä

Mikäli kiinnostuit Strategisesta Taloushallinnosta™ tai haluat lisätietoja, niin täytä oheinen lomake ja olemme sinuun pian yhteydessä.

Voit myös varata alta suoraan kalenteriajan ilmaiseen 15 minuutin kartoitukseen.


Viestisi

Kirjoita viestisi tai kysymyksesi alle.


Yrityksen nimi

Lightning Accounting Oy

 

Y-tunnus

2947290-9 

 

Sähköposti

info@lightningaccounting.fi

 

Toimitusjohtaja

Janne Grönroos

Kauppatieteiden maisteri

+358505759275

janne.gronroos@lightningaccounting.fi


LinkedIn

Janne Grönroos